Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

Τι πιστεύουμε
Ο Κόσμος δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια Μητέρα, την Παναγία Αόρατη Ροζ Μονόκερω, η οποία προϋπήρχε της Ύλης. Η Παγκόσμια Μητέρα δημιούργησε πρώτα τον Αόρατο Μπλε Μονόκερω, συμπληρωματικό της σε χρώμα και σε φύλο. Μέσω της επαφής του Παναγίου Ζεύγους δημιουργήθηκε η Ύλη και ο Κόσμος.

Το Πανάγιον Ζεύγος είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Συμβολίζει την αντίθεση μέσω της οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος. Από την ενιαία και αδιαίρετη φύση της Μίας και Μοναδικής Θεότητας, πηγάζει η διττή της υπόσταση, το θήλυ και το άρρεν, το φως και το σκότος, η ζωή και ο θάνατος. Η ύπαρξη του ενός προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου.

Η σύζευξη του Παναγίου Ζεύγους, η Αγία Συνουσία, συμβολίζει την επανένωση των αντιθέτων, που οδηγεί στη γέννηση της νέας ζωής, καθώς και την ηδονή, που συνιστά σκοπό της ύπαρξης. Η Αγία Συνουσία συνιστά την τρίτη υπόσταση της Μίας και Μοναδικής Θεότητας.

Κάθε σεξουαλική σχέση είναι ευλογημένη, εφόσον όλοι οι μετέχοντες είναι συναινούντες ενήλικοι, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ενστερνιστούν το δόγμα. Κάθε πιθανός συνδυασμός και αριθμός μετεχόντων στη σεξουαλική σχέση είναι αποδεκτός. Ο συμβολισμός του ιερού ζεύγους συνιστά βάση του δόγματος, αλλά δεν περιορίζει το σεξ στην ετερόφυλη συνουσία. Η ετερόφυλη συνουσία είναι το θεμέλιο από το οποίο εξελίχθηκε το σεξ, για να αναχθεί στη συνέχεια σε υπερβατική πνευματική εμπειρία, που δεν γνωρίζει άλλα σύνορα πέρα από την εκούσια συμμετοχή.

Το δόγμα μας έχει στέρεες επιστημονικές βάσεις.

Η πίστη μας καταδεικνύει ότι η Παναγία Μονόκερως υπάρχει και είναι ροζ, εφόσον το δηλώνουν οι Ιερές Βίβλοι και οι προφήτες, εφόσον το νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας. Η επιστήμη μας διδάσκει ότι, δεδομένου ότι δεν την έχει δει κανείς ποτέ, θα πρέπει να είναι αόρατη.

Η προέλευση του άρρενος από το θήλυ επιβεβαιώνεται από την επιστήμη. Το ανθρώπινο έμβρυο στην αρχή της ανάπτυξής του δεν έχει φύλο, είναι ουδέτερο. Στη συνέχεια, αν μεν ενεργοποιηθεί το αρσενικό χρωμόσωμα, το χρωμόσωμα Υ, το έμβρυο εξελίσσεται σε άρρεν, ενώ αν μείνει αδρανές εξελίσσεται σε θήλυ. Επομένως η θεμελιώδης ανθρώπινη φύση είναι θηλυκή, το δε άρρεν είναι το συμπληρωματικό του θήλεως.

5 σχόλια:

drakator είπε...

Η επιστήμη τώρα πια, αφού είδε ότι δε μπορεί να σας αγνοήσει, έρχεται να επαληθεύσει όσα οι ιερές γραφές σας διδάσκουν. Είμαι σίγουρος ότι μετά θα βρουν ότι και τα χρωμοσώματα τα ίδια είναι και αυτά ροζ. ....Μα το ξέραμε κύριοι επιστήμονες... το ξέραμε και αυτό...!

Αόρατη Μελάνη είπε...

Αμ' τι νομίζατε!

Saturnos είπε...

σας ευχαριστώ που με φωτίσατε. Ζουσα μέχρι σήμερα την ζωή μου πιστευοντας οτι είμαι άθεος, και στην ουσία απλά περιφερόμουν , ΄σερνοντας το κορμί μου απο εδω και απο εκεί. Τωρα όμως ξέρω και πιστεύω. Ζητω η αόρατη τοζ μονόκαιρω.

Melikratis είπε...

Αν δεν είμασταν τόσο ανόητοι, τα αρσερνικά, ώστε να θέλουμε να καταλάβουμε όλες τις εξουσίες, θα ζούσαμε ακόμα στην μητριαρχική κοινωνία όπου φαντάζομαι ότι θα κυριαρχούσε η ροζ και δεν θα χρειαζόταν να κυνηγάμε τίποτα άλλο εκτός από αγριογούρουνα...
Άλλωστε το υποδεικνύει και η φύση!

Αόρατη Μελάνη είπε...

Σατούρνε, η παρουσία σου μας τιμά! Δεν συμβαίνει συχνά ένας θεός να προσκυνά έναν άλλον θεό!

Μελικράτη, ποτέ δεν είναι αργά! Spread the word!