Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


 Η ΘΕΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΑΣ

ΒΧΜ 1586