Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ζαχαροπλαστικόν Θαύμα

Αγαπητοί μου πιστοί, κι εσείς αγαπητοί μου άπιστοι: για άλλη μια φορά η Μεγάλη Θεά μας τίμησε με ένα Αληθινό Θαύμα!

Όπως κάθε χρόνο, κατά την Ιεράν Ιεροτελεστίαν του Νέου Έτους, οι Ιεροί Ιερωμένοι μας τεμάχισαν την Ιερά Μονοκερόπιτα, ως ορίζει η Ιερά Παράδοση. Στη συνέχεια τα Ιερά Τεμάχια διανεμήθηκαν εις τους παρόντες όπως καταναλωθούσιν πάραυτα. Πλην όμως η Θεά, ήτις τα πάντα εν σοφία εποίησε, και τα κοάλα ωσαύτως, έκαμε τους Ιερούς Στομάχους των Ιερών Συνδαιτημώνων να κορεσθώσιν προ της εξαφανίσεως του εδέσματος.

Τότε η Ιερά Αρχιέρεια (εγώ δηλαδή) τοποθέτησε το περίσσευμα εντός Ιερού Χαρτομανδήλου, ίνα κομίσει τούτον εις την οικίαν της προς ανάλωσιν από την Ιερά της Οικογένεια, διότι ως γνωστόν είναι αμαρτία να απορριφθεί η Ιερά Πίτα εις τα απορρίμματα. Πλην όμως απόβλεπτες συγκυρίες συνέβαλαν εις το να παραπέσει το Ιερόν Πακέτον εις όχημα αλλοτρίου, όπου και παρέμεινε επί σειρά εβδομάδων εις το σκότος και το έρεβος της απιστίας, έως ότου δυνήθην να το επανεύρω.

Με Ιερά Κατάνυξη παρέλαβα το Ιερόν Δεμάτιον, ψάλλοντας Ιεράν Δέησιν προς την Θεά, εκλιπαρώντας την συγχώρεσή της και προσευχόμενη για την διάσωσιν του Ιερού Εδέσματος.
Και Ιδού!
Η προσευχή μου εισεκούσθη.

Ανοίγοντας την Ιεράν Χαρτοπετσέταν, αντί τεμαχίου πλήρους μυκήτων και έρμαιον σήψεως, αντίκρισα τεμάχιον ολόφρεσκον και λαχταριστόν, τέρψιν ρινός τε και οφθαλμών! Γονυκλινής ευχαρίστησα την Μεγαλοκέρατη για το θαύμα και τοποθέτησα το Ιερόν Έδεσμα εντός Ιεράς Εδεσματοθήκης, ίνα διατηρηθεί επ' αόριστον προς χάριν των πιστών και απίστων.

Ιδού εικόναι θαυμασταί προς επίρρωσιν των παραπάνω:

Η Ιερά Μονοκερόπιτα όπως μου αποκαλύφθηκε εντός της Ιεράς Χαρτοπετσέτας

Η Ιερά Μονοκερόπιτα στην Ιερά Εδεσματοθήκη εκτεθειμένη σε Ιερό Προσκύνημα.

*Ήθελα να ήξερα τι βάζουν στις βασιλόπιτες και κρατάνε τόσες μέρες... μπρρρρ....*