Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

I'm a Barbie girl
in the Barbie world
Life in plastic,
it's fantastic
You can brush my hair,
undress me everywhere
Imagination,
life is your creation