Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ


...αλλ' άκουε πως αγρεύεται

και πως γαρ κυνηγείται

παρθένον κόρην βάλλουσιν

εκεί εις την φωλιά του

ολόγυμνην την ρίπτουσιν

μοναυτ' αναχωρούσιν

έρχεται ο μονόκερως

ευρίσκει την την κόρην

εκείνος άλλεται εξ αυτής

στον κόλπον της καθίζει

και τους μαστούς της τέρπεται

θηλάζει τους ως βρέφος

ούτως αυτή βαστάζει τον

και παίρνει τον που θέλει

όπερ εστίν εις πρόσωπον

κυρίου του σωτήρος

της αληθούς παρθένου τε

μητρός της θεοτόκου

ο λόγος σαρξ εγένετο

κι εσκήνωσεν εν ημιν

κείμενο από τον Φυσιολόγο
έργο γραμμένο στα ελληνικά
2ος-3ος αιώνας Μ.Χ.